Individuel Terapi

    Psykoterapi København ~ Matthias Axelsen

Individuel Terapi København

Et levende og meningsfyldt Liv!

 

I terapien arbejder jeg ud fra et helhedssyn - at krop og psyke er en helhed.

 

Jeg har mulighed for at bruge flere terapeutiske metoder, og terapien kan indeholde samtale, kropsterapi, tegneterapi, energiarbejde, meditation, mindfulness og tolkning af drømme. Jeg vælger arbejdsmåde udfra dine behov og ønsker samt mit faglige skøn af, hvad der er velegnet i forhold til dit tema.

 

Hvorfor gå i terapi? Du kan have behov for terapi når:

 

  • Der er sket nogle ændringer i dit liv, og du har svært ved at genkende dig selv

 

  • Du er midt i en krise, som du har brug for at bearbejde

 

  • Du føler dig angst, stresset og ikke kan overskue tilværelsen

 

  • Din krop viser dig nogle symptomer, som du skal lytte til

 

  • Du føler, at du er gået i stå, og livet bare passerer fobi

 

  • Du mangler glæde og lethed i hverdagen

 

I terapien kan du blandt andet arbejde med sorgprocesser, misbrug, angstproblematikker, stress, tilknytning/adskillelse i nære relationer, afvisninger, længsel efter kærlighed, barndommen, chok og traumer, fortid, nutid og fremtid, seksualitet samt problemer her og nu.

 

Du kan gennem psykotrapi styrke din selvtillid og dit selvværd. Genfinde skjulte ressourcer, lære at stå ved dig selv, sige til og fra samt respekterer dine grænser i forhold til andre. Du kan opnå en højere livskvalitet end du havde før, og kan få et liv der indeholder de værdier, der giver mening for dig.

 

Målet i vores terapi er, at du genfinder dig selv og din mening med Livet. Vi træner ro og nærvær, så fokus er på dig, og det du er optaget af.

 

ID Psykoterapi er en fire årig uddannelse indenfor Integrativ Dynamisk Psykoterapi. Vi er certificerede Psykoterapeuter MPF fra ID Academy med en afsluttende eksamen.

 

Uddannelsen er godkendt af the Europeak Association for Integrative Psychotherapi (EAIP) i London og The European Association for Psychotherapy (EAP) i Wien.